С каква мисъл се събудихте днес? Понеделник е доказано най- стресиращият ден от седмицата и едва ли има работещ човек, който да не се събужда с една мисъл: „ Защо трябва да ставам толкова рано?“ . Открита е пряка зависимост между нивото на удоволетвореност и ентусиазмът. Когато е на лице занижено ниво на удоволетвореност от работното място се забелязва изключително ниско равнище на желание и стимул за активности. Ако стресът на работното място не се разглежда като личностен проблем, а като проблем на цялата компания, в която работи човек, могат да се намерят редица начини за справяне с напрежението и по- високо ниво на стимул за работа. Причините  за психосоциалното неравновесие на работното място се крият в лошата комуникация между хората на ръководни и изпълнителни позиции, не достатъчна конкретика по отношение на задълженията, липса на комуникация между колеги от различни отдели, очаквания за свършена работа от некомпетентни служители, противоречие в изискванията и зле структурирани неконкретни планове. В много компании има служители, налагащи психически тормоз над колегите си, стремейки се да „ изпъкнат“ .

Всички тези фактори на средата на работното място създават чувства на бреме, тежест и неоцененост, като водят след себе си до силен спад в нивата на продуктивност на цялата организация.  Много чести стават състоянията на т.нар. презентизъм - отсъствията от работа по здравословни причини или присъствие, но без извършване на полезен труд - по време на болест. Отсъствията от работа поради неудоволетвореност са доказано по- чести в сравнение с тези, налагащи се по други причини, което води до огромни финансови загуби.

Според Европейската агенция по безопастност и здраве при работа – EU OSHA , продължителният стрес на работното място води до проблеми със здравето, изразяващи се силно в дългосрочен план – сърдечно- съдови заболявания, скелетно – мускулни заболявания. Депресивните и психични разстройства бележат своят пик.

За справяне с този голям световен проблем са необходими обучения за служителите на ниво ръководство, избистряне на стратегиите за работа и работните ангажименти на всеки отделен кадър, въвеждане на програми за съхраняване на здравето, организиране на развлекателни събития, сплотяващи работещите, намиране на точните ангажименти, според нивата на компетентност.  Всички тези изброени подходи биха довели до много по- висока ефективност и и по- добра работна среда.

Елате в общността на NoStress! ON и следете нашите съвети за по- добър живот!